Vilka krav måste jag uppfylla för att få privatleasa?

För att få privatleasa behöver du klara av att uppfylla följande kriterium: 

· Du behöver ha ett giltigt körkort
· Du ska vara bosatt i Sverige
· Du behöver klara av en kreditprövning
· Du accepterar att betala via autogiro
· Du behöver svara på Arvals frågor om god kundkännedom