Varför har inte alla bilar nybilsgaranti?

Alla biltillverkare har olika lång nybilsgaranti och varierande villkor. Därför händer det ibland att biltillverkarens nybilsgaranti inte längre gäller.

Vanliga orsaker är att nybilsgaranti har gått ut, att bilen har gått längre än nybilsgarantin tillåter eller att en tidigare ägare missat att lämna in bilen på service i tid.