Vad händer med försäkringen efter 14 dagar?

Efter 14 dagar avslutas försäkringen automatiskt. Du kan själv välja att förlänga försäkringen genom att kontakta vår samarbetspartner IF eller teckna en ny bilförsäkring på annat håll.