Hur genomförs batteritesterna?

Vi använder ett oberoende tredjepartstest från bolaget Aviloo. Vi installerar Aviloos utrustning i våra elbilar och testar bilens batterihälsa på fem olika punkter.

1. Fordonskommunikation

Vi kontrollerar att batteriet kan kommunicera med alla nödvändiga elektroniska enheter i bilen och att signalerna skickas ut i rätt hastighet.

2. Batteristyrningssystem

Andra punkten vi kontrollerar är att batteriets kontrollfunktioner skyddar batteriet från för stora strömbortfall eller att bli helt urladdat.
Vi går också igenom att ingående celler håller samma laddnivå.

3. Högvoltsbatteriets prestanda

Högvoltsbatteriet har samma funktion som bränsletanken på en bensinbil. Vi kontrollerar att batteriet inte har några avvikelser i celltemperaturen eller cellspänningen.

4. Lågspänningssystem

Många av bilens funktioner styrs fortfarande av ett 12-volts batteri, så som styrservo och varningsblinkers. Självklart, testar vi att batterihälsan är bra även här.

5. Batterihistorik

Sista momentet är att gå igenom batteriets historik. Vi analyserar hur batteriet har laddats och hur den genomsnittliga förbrukningen har sett ut.

 

Resultatet från testet ger oss en uppskattning av bilens batterihälsa idag. Alla bilar vi säljer på Carla.se har klarat batteritestet.

Om ett bilbatteri inte får godkänt i testet reparerar vi eller byter ut batteriet och testar det på nytt innan bilen läggs ut till försäljning.

Obs – batterier är komplexa, och testerna skall endast ses som en indikation på skicket vid testtillfället.