Hur gör ni era batteritester?

Vi använder ett oberoende tredjepartstest från bolaget Aviloo. Vi installerar deras testutrustning i våra elbilar, laddar upp bilen till max och kör sedan bilen ute på allmän väg tills det är 10 % kvar av batteriets kraft.

Under körningen mäts energiuttaget och det jämförs sedan med hjälp av algoritmer mot när bilen var som ny. Resultatet ger en uppskattning av den procentuella batterihälsan idag, jämfört med när bilen var ny.


Obs – batterier är komplexa, och testerna skall endast ses som en indikation på skicket vid testtillfället.