Hur får jag betalt när jag säljer min bil till Carla?

Vi använder oss av Trustlys digitala lösning för kundutbetalningar. Detta gör att du som kund får pengarna direkt på ditt bankkonto i samband med upphämtningen av bilen och innan vår chaufför kör iväg.  

 

Om Trustly 

Trustly är ett fintechbolag som utvecklar och säljer webbaserade betallösningar. Trustlys mål är att göra direktbankbetalningar tillgängliga för alla genom att koppla ihop konsumenter och handlare via bankkontot – kärnan i människors privatekonomi. 
Med Trustly får du omedelbara överföringar, pålitlig säkerhet och en smidig betalupplevelse. Du behöver aldrig komma ihåg inloggningsuppgifter eller oroa dig för att bankkortet har gått ut. Dessutom sparar Trustly ingen känslig information.

 

Hur säkert är Trustly?

Trustly är ett licensierat betalningsinstitut godkänt och under tillsyn av Finansinspektionen. Vi har en europeisk licens för betaltjänstleverantörer i enlighet med EU:s Betaltjänstdirektiv (PSD, 2007/64/EC) och Andra betaltjänstdirektiv (PSD2, 2015/2366). Du behöver inte registrera dig för att använda Trustly och vi lagrar ingen information som kan användas för att komma åt ditt bankkonto. Trustly använder högsta möjliga krypteringsstandard, utöver bankens egna säkerhetssystem. 

 

 Har du fler funderingar om Trustly?

Läs mer på Trustlys hemsida